Juridiskie pakalpojumi

Krimināltiesības

Krimināltiesības

Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē.

Mēs palīdzēsim:

✓ Iesniegumu sagatavošanā;

tiesībsargājošām iestādēm normatīvo aktu ietvaros;

✓ Nodrošināsim cietušo pārstāvība Kriminālprocesos;

✓ Sniegsim advokāta pakalpojumus pirmstiesas kriminālprocesā (valsts policijā, finanšu policijā, un citās tiesībsargājošās iestādēs), tiesās;

✓  Konsultācijas Krimināltiesībās, lai izprastu notikušo un turpmāko vislabāko risinājumu Jūsu situācijai.

Civiltiesības

SIA "Allin" juridiskie pakalpojumi

Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Personai, kas vērsusies tiesā, ir tiesības uz tās lietas izskatīšanu tiesā likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

Mēs palīdzēsim:

✓ Konsultēsim par Jūs interesējošo jautājumu risinājumu;

✓ Izstrādāsim līgumus atbilstoši Jūsu vēlmēm (nekustamais īpašums, pirkuma-pārdošanas līgumi, rokasnaudas līgumi u.c.);

✓ Izstrādāt un iesniegt Pieteikumus tiesām (konsultācijas), sagatavosim paskaidrojumus un
pretargumentus (prasītājam, atbildētājam, ģimenes, mantojuma, lietu un saistību tiesībās);

✓ Pārstāvēsim Jūs tiesās atbilstoši Civilprocesa likuma normām;

✓ Palīdzēsim jautājumos par darba strīdu risināšanā (atalgojums, darba līgumi utt.);

✓ Sniegsim palīdzību  par citiem jautājumiem, kuri saistīti ar civiltiesisko strīdu risināšanu Jūsu interesēs.

Administratīvās tiesības

SIA "Allin" juridiskie pakalpojumi

- nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un privātpersonu;

- pakļaut neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu;

- nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.

Mēs palīdzēsim:


✓ Realizēt Jūsu kā indivīdu tiesības attiecībā pret valsts un pašvaldību institūcijām (konsultācijas);

✓ Jūsu problēmsituāciju analīze, iesniegumu, pieteikumu sagatavošana valsts un pašvaldību
iestādēm, Administratīvajām tiesām;

✓ Jūsu interešu aizstāvība tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu normām (transportlīdzekļu vadīšana,

sabiedriskā kārtība un drošība, pašvaldību saistošie noteikumu ievērošana un ne tikai);

✓ Pretenziju sagatavošanā par valsts un pašvaldību faktisko rīcību, lēmumiem (VID, IUB, Būvvalde, Pašvaldības u.c.)

 24/7 – profesionālā juridiskā palīdzība juridiskos jautājumos, kas aizskar Jūsu  tiesības no valsts un pašvaldības iestāžu puses – nekavējoties*

*administratīvie pārkāpumi, civiltiesiskie strīdi u.c. 

SIA "Allin" juridiskie pakalpojumi Sazināties ar mums